Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos Širdžiai

2018-02-13T08:10:23+00:00vasario 12, 2018|Auka|

Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai Švenčiausioji Mergele Marija, Tu dėl gailestingojo Dievo troškimo išgelbėti žmogų sutikai būti nuolankia Viešpaties tarnaite ir buvai prie savo Sūnaus, kai Jis už mus aukojo gyvybę kaip tobulo klusnumo auką savo Tėvui. Įkvėpti Tavo pavyzdžio, o Malonėmis apdovanotoji, vienydamiesi su Tavo [...]

Žmonijos paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas

2018-01-26T11:52:01+00:00sausio 26, 2018|Auka|

Žmonijos paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas Kalbamas per Kristaus Karaliaus šventę ir per birželio mėnesio pamaldas MIELASIS JĖZAU, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių (paveikslą). Mes Tavo esame ir norime tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame [...]

Atsilyginimo Jėzui malda

2018-01-26T09:42:33+00:00rugsėjo 13, 2017|Auka|

Atsilyginimo malda Kalbama per Švč. Jėzaus Širdies šventę ir pirmaisiais mėnesių penktadieniais Gerasis JĖZAU! Už Tavo begalinę meilę žmonės labai dažnai Tau atsimoka didžiausiu abejingumu, užmiršimu ir net panieka. Todėl mes, suklaupę prieš Tavo altorių (paveikslą), norime ypatingu Tavęs garbinimu atsilyginti Tau už tą nelemtą atšalimą ir įžeidimus, [...]