Litanijos

>Litanijos
Litanijos2017-11-06T06:14:28+00:00

Litanija – bendruomeninės maldos forma, kai vadovas paeiliui perskaito trumpą maldos dalį, o grupė atsako daug kartų pasikartojančiu žodiniu kreipiniu.

Kalbant Litanijas į šventuosius, prašoma jų užtarimo, globos, palaimos, meldžiama malonių.

Švenčiausiojo Jėzaus Vardo litanija

Kristaus Kraujo litanija

Švenčiausiosios Jėzaus Širdies litanija

Dievo Gailestingumo litanija

Švenčiausiosios Mergelės Marijos litanija

Šv. Juozapo litanija

Visų Šventųjų litanija

Šventosios Dvasios litanija