Dešimt visuotinių principų

>>Dešimt visuotinių principų

Šie dešimt visuotinių principų sudaro korektiškumo, teisingumo ir objektyvumo pamatą visose pasaulio kultūrose.
Jų laikantis formuojasi humaniška visuomenė, jų stoka (netgi dalinė) atveria kelią korupcijai, apgaulei, neteisybei ir kultūriniam nuosmukiui.
Trys principai susiję su objektyviai patikrinama tiesa, kiti trys – su asmenine etika ir dora, dar kiti trys – su politiniu teisingumu ir teisėmis, o paskutinis – su didžiąja kultūra.

I. Proto principai

1 principas: Išsamaus išaiškinimo principas (Sokratas, Platonas ir Aristotelis)

1

Geriausia nuomonė arba teorija yra ta, kuri paaiškina daugiausia duomenų.

2 principas: Neprieštaravimo principas (Platonas ir Aristotelis)

2

Pagrįstos nuomonės ar teorijos neturi vidinių prieštaravimų.

Klasikinė formuluotė: tikra būtybė negali kartu būti ir nebūti ta pati, tuo pačiu atžvilgiu, toje pačioje vietoje ir tuo pačiu laiku.

3 principas: Objektyvaus įrodymo principas (Platonas ir Aristotelis)

3

Pagrįstos nuomonės ar teorijos yra grindžiamos viešai patikrinamais įrodymais.

II. Etikos principai

4 principas: Nepakenkimo principas (Jėzus, Mozė ir pasaulio religijų tradicijos)

4

Venk nereikalingos žalos, jei ji neišvengiama, sumažink ją.

Sidabrinė taisyklė: Nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad tau darytų.

5 principas: Tikslų ir priemonių atitikimo principas (Augustinas)

5

Tikslas nepateisina priemonių, naudojamų jam pasiekti.

6 principas: Viso žmogiškojo potencialo principas (las Casas)

6

Kiekvienas žmogus ar žmonių grupė turi būti vertinama pagal visą galimą žmogiškąjį išsivystymo lygį, o ne pagal tuo metu pasiektą išsivystymą.

III. Teisingumo ir prigimtinių teisių principai

7 principas: Prigimtinių teisių principas (Suarezas, Locke’as, Jeffersonas ir Paine’as)

7

Visos žmogiškos būtybės (vien dėl savo egzistavimo) turi savyje neatimamas teises į gyvenimą, laisvę ir nuosavybę; jokia valdžia šių teisių nesuteikia ir jokia valdžia negali jų atimti.

8 principas: Teisių fundamentalumo principas (Suarezas, Locke’as, Jeffersonas )

8

Fundamentalesnė yra ta teisė, be kurios negalėtų egzistuoti jokia kita; jei kyla prieštaravimas, turime spręsti jį fundamentalesnės teisės naudai.

9 principas: Laisvės ribų principas (Locke’as ir Montesquieu)

9

Vieno asmens (ar grupės asmenų) laisvės neturi apsunkinti kitų asmenų (ar grupių).

IV. Esminis tapatybės ir kultūros principas

10 principas: Labdaros principas (Jėzus)

10

Stenkis kuo daugiau duoti kitiems ir visuomenei.

Auksinė taisyklė: „Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“ (Mt 7, 12).

Šie principai nuodugniai aiškinami tėvo Roberto Spitzerio knygoje:

Robert J. Spitzer SJ. Dešimt visuotinių principų. Trumpa gyvybės klausimų filosofija.

Iš anglų kalbos vertė Laimutė Pacevičienė. – Vilnius: Vox altera, 2014. – 136 p.

Knygoje jėzuitas Robertas Spitzeris išdėsto ir pagrindžia dešimt visuotinių principų, kurių laikymasis užtikrina humaniškos visuomenės formavimąsi, o stoka gali atverti kelią korupcijai, apgaulei, neteisybei ir kultūriniam nuosmukiui. Autorius jais vadovaujasi ieškodamas argumentų gyvybei apginti.

2017-10-24T08:41:01+02:0012 birželio, 2017|Mokslas|